Coworking: een hart voor ondernemen

paul_bosmans

Ik ontdekte coworking in 2012 in de beginperiode van Pulse Foundation, een filantropisch initiatief dat de ondernemingsgeest ondersteunt en het ondernemerschap in België aanmoedigt. Het kantoor van de stichting was nog niet vrij en ik heb toen enkele maanden doorgebracht bij Betacowork. Voor mij was dat toen een voorlopige en voordelige oplossing.

Maar toen de stichting vier maanden later verhuisde, moest ik met spijt afscheid nemen van een joviaal gezelschap en vele vrienden. Coworking was voor mij veel meer geworden dan een voorlopig kantoor, het betekende ook gezelligheid, het delen van kennis, spontane onderlinge steun en echte vriendschap.

Ik heb een nieuw ondernemerschap ontdekt, niet gebaseerd op een theoretisch businessplan, maar op het delen van kennis en het plezier van het delen van ervaringen met anderen. Met coworking treedt de ondernemer uit het isolement van de starter. Zijn ervaringen als ondernemer worden meteen verrijkt met de ervaringen van tientallen collega’s die, als gevolg van een behoefte of een bepaalde situatie, adviseurs worden en soms zelfs medewerkers.

Ons land heeft ondernemers nodig. Via de verenigingen die Pulse Foundation steunt, moedigt de stichting mensen aan om initiatief te nemen, hun creativiteit te ontwikkelen en de toekomst en veranderingen met vertrouwen tegemoet te zien. Ondernemen is niet alleen de eigen welvaart verzekeren, maar ook die van anderen, via het creëren van werkgelegenheid. Voor vele ondernemers is coworking dan ook een unieke springplank.

Pulse Foundation ondersteunt de vertaling van het Coworking Handbook, een oorspronkelijk Engels boek, in het Nederlands en het Frans. Op die manier willen we de verdere ontwikkeling van coworking bevorderen en de toegang ertoe vergemakkelijken voor zoveel mogelijk ondernemers.

In naam van Pulse Foundation wil ik Ramón Suárez feliciteren met het succes van Betacowork en hem bedanken omdat hij in dit boek zijn ervaringen met ons wil delen.

Paul Bosmans
CEO – Pulse Foundation

Het coworking handboek PDF download intro

oktober 3, 2016

In Niet gecategoriseerd

#